Technologické analýzy

Jsme váš spolehlivý a zkušený partner pro technologické analýzy výrobních procesů a následnou optimalizaci výrobních nákladů.

Proč je v průmyslu potřebná technologická analýza?

Strojírenská výroba tvoří významnou část ekonomiky a s tím souvisí vzrůstající světová konkurence. Tím vzniká tlak na podniky, aby výrobky nebo služby byly produkovány za minimální cenu. K dosažení minimální ceny je potřeba eliminovat výrobní náklady, které jsou významnou složkou výsledné ceny produktu.

Hlavním problémem současné strojírenské výroby je nedostatečná integrace a propojení technických a ekonomických parametrů a jejich využití pro optimalizaci pracovních podmínek na výrobních strojích a minimalizace výrobních nákladů.

Jak snížit výrobní náklady?

Nejvýznamnějším způsobem, jak snížit výrobní náklady na stávajícím výrobním zařízení, a přitom bez dalších finančních investic, je nákladová optimalizace výrobního procesu. V našem případě se jedná hlavně o proces obrábění.

Proč optimalizovat?

Díky optimalizaci výrobního procesu dochází ke snížení nákladů na vyráběný dílec.

Výstupem optimalizace jsou:

 • Optimalizované řezné podmínky
 • Snížení výrobních nákladů do kusu
 • Optimalizovaný program obrábění, resp. výrobní proces včetně správně zvolených efektivních nástrojů, kde se využívá jejich maximální produktivita (mimo jiné i dynamické obrábění).

Před optimalizací řezných podmínek je vhodné zaměřit se na výběr obráběcího nástroje. Je tak možné porovnávat jednotlivé nákladové varianty pro různé výrobní stroje i nástroje.

Co je k optimalizaci výrobního procesu nutné?

Nákladová optimalizace obráběcího procesu lze provést až po prvotní analýze technických a ekonomických faktorů, které proces ovlivňují, následném spojení těchto faktorů a nalezení hodnoty minimálních výrobních nákladů.

Kde lze u technologie obrábění provést optimalizaci nejvíce?

 • Optimalizace řezného nástroje
 • Optimalizace řezných podmínek včetně životnosti nástroje
 • Optimalizace pracovních podmínek, zejména řezných (jeden z nejslabších článků technologické přípravy výroby)

Co od nás můžete očekávat?

 1. Konzultace, analýza
 2. Vyhodnocení ekonomiky obráběcích procesů
 3. Návrhy k optimalizaci
 4. 3D simulace obráběcího procesu
 5. Optimalizace obráběcích procesů našimi technology
 6. Programy dynamického obrábění
 7. Doporučení produktivních nástrojů na základě předložené optimalizace a jejich cenovou nabídku
 8. Dlouhodobé sledování

Pokud vás zajímá, jak snížit výrobní náklady a být tak krok před konkurencí, neváhejte nás kontaktovat ještě dnes.